Léky & COVID-19

Vakcína

V současné době není k dispozici vakcína, která by chránila proti tomuto onemocnění. Na vývoji a distribuci nové vakcíny se pracuje. Klinické studie účinnosti a bezpečnosti trvají vždy minimálně několik měsíců, většinou až roky. U stávající pandemie bude snaha to maximálně urychlit.

Zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/sireni-onemocneni-a-lecba/

Dosud neexistuje vakcína ani specifické antivirotikum na prevenci či léčbu onemocnění COVID-19. Infikovaní pacienti však mohou podstoupit symptomatickou léčbu. Lidé v závažném stavu by měli být hospitalizováni. Většina pacientů se vyléčí díky podpůrné léčbě.  

Možné vakcíny a specifické léčivé přípravky jsou ve stádiu výzkumu. Probíhají klinické studie. WHO koordinuje snahy vyvinout vakcíny a léky na prevenci a léčbu onemocnění COVID-19. 

Tato a mnohá další vyjádření naleznete v angličtině na webu WHO

Léčba COVID-19

Momentálně není doporučena žádná antivirotická léčba na onemocnění COVID-19. Zaměřujeme se na zmírnění symptomů nemoci, což zahrnuje:

 • léky na zmírnění bolesti (ibuprofen, paracetamol)
 • léky na vykašlávání
 • klid
 • příjem tekutin

Pokud se stav pacienta zhorší, přichází na řadu hospitalizace v nemocničním zařízení.

Vývoj přípravků

Aktuálně probíhá vývoj mnoha přípravků na léčbu a prevenci onemocnění COVID-19. 

Státní ústav pro kontrolu léčiv průběžně informuje o aktuálním stavu výzkumu léčivých látek nebo léčivých přípravků, které nyní procházejí hodnocením účinnosti a bezpečnosti na léčbu nemoci COVID-19.

V popředí zájmu jsou nyní zejména čtyři možnosti léčby, jedná se o remdesivir, chlorochin nebo hydroxychlorochin, lopinavir/ritonavir a lopinavir/ritonavir v kombinaci s interferonem beta.

Ve výčtu níže jsou uvedeny některé léčivé přípravky, u kterých probíhá klinické hodnocení k léčbě nemoci COVID-19:

Antimalarika

 • Chlorochin (CQ) a hydroxychlorochin (HCQ) jsou dvě různé léčivé látky, které bývají často nesprávně zaměňovány. Obě byly původně určeny k léčbě malárie, nicméně používají se také v oblasti revmatologie k léčbě revmatoidní artritidy nebo k léčbě systémového lupusu. CQ i HCQ mohou při léčbě nemoci COVID-19 interagovat s jinou experimentální léčbou lopinavirem/ritonavirem (viz níže), což může vést k prodloužení QT intervalu (tj. může vést k fatálním srdečním arytmiím).

Antivirotika

 • Remdesivir – antivirotikum, které bylo původně vyvinuto k léčbě onemocnění způsobených viry Ebola a Marburg. V USA, Asii a v některých zemích EU nyní probíhá klinické hodnocení na ověření účinnosti remdesiviru k léčbě nemoci COVID-19. Vybraným pacientům, kteří mají potvrzenou infekci novým typem koronaviru, jsou hospitalizováni a jejich zdravotní stav vyžaduje umělou plicní ventilaci, je tato léčba zpřístupněna i v ČR, a to na základě výjimky Ministerstva zdravotnictví ČR k níž dal SÚKL souhlasné stanovisko.
 • Lopinavir/ritonavir – jedná se o kombinaci 2 léčivých látek s protivirovým působením, která je v EU centralizovaně registrována v kombinaci s dalšími antiretrovirovými přípravky k léčbě infekcí vyvolaných virem lidské imunodeficience (HIV-1). V nedávné studii u 199 pacientů hospitalizovaných s nemocí COVID-19, kdy byla kombinace lopinavir/ritonavir podána 99 z nich, se ukazuje, že nebyl pozorován dostatečný benefit ve srovnání s těmi pacienty, kteří nebyli touto kombinací léčeni. Další studie by měly potvrdit, nebo vyvrátit, zda bude tato kombinace v léčbě nemoci COVID-19 účinná.
 • Ribavirin – jde o antivirotikum, které je v ČR registrováno a indikováno v kombinaci s dalšími léčivými přípravky k léčbě chronické hepatitidy C.
 • Favipiravir – léčivý přípravek s léčivou látkou favipiravir je registrován v Japonsku k léčbě chřipky. V ČR ani EU registrován není. V licenci je rovněž vyráběn jako generikum v Číně pro potřeby tamních klinických hodnocení. Jedno z nich již bylo ukončeno (viz 19). V tomto klinickém hodnocení byl podán favipiravir 120 pacientům s nemocí COVID-19 a přispěl k jejich rychlejšímu uzdravení. Nejedná se však o definitivní potvrzení účinnosti tohoto přípravku. Favipiravir dle studie účinkuje spíše v počáteční fázi onemocnění.

Kortikosteroidy

WHO v současné době nedoporučuje rutinní používání kortikosteroidů u pacientů infikovaných virem SARS-CoV-2.

Biologické/biotechnologické léčivé přípravky    

 • Intereferony – je známo, že interferony (α, β, γ) mohou stimulovat protivirovou odpověď vrozeného imunitního systému.
 • Konvalescentní plazma – jedná se o plazmu pacientů, kteří prodělali onemocnění COVID-19 a jejichž plazma obsahuje dostatečné množství protilátek proti SARS-CoV-2.
 • Chloroquine a hydroxychloroquine byl schválen FDA (Úřad pro kontrolu potravin a léčiv) v USA pro použití v naléhavých případech u onemocnění COVID-19. Jedná se o léčiva používaná proti malárii a artritidě. Bylo schváleno jejich testování na léčbu COVID-19.   

Úředníci z WHO uvádějí, že léčivo remdesivir společnosti Gilead prokázalo svoji účinnosti v léčbě koronavirové infekce. 

Zdroj: http://www.sukl.cz/sukl/prehled-hodnocenych-leciv-na-nemoc-covid-19?fbclid=IwAR2DMrYFN62PBicTIiY2qY6FEdbWWKCDlDFGwDxHbKJKNhOyZVp2F1-1qbY

Vakcíny proti SARS-CoV-2

V současné době se v klinickém hodnocení nacházejí 2 vakcíny (u jedné probíhá klinické hodnocení fáze 1 v Číně, u druhé hodnocení téže fáze v USA) a 48 kandidátských vakcín je v preklinickém testování. 

Níže jsou uvedené některé z vakcín, které jsou v různých stádiích vývoje po celém světě: 

 • mRNA-1273 vakcína od Moderna and Vaccine Research Center – 16. března začala první fáze klinických testů v Seattlu ve státě Washinghton
 • Adenovirus Type 5 Vector od CanSino Biological Inc. a Beijing Institute of Biotechnology – v prvním fázi klinického hodnocení
 • Fusogenix DNA vakcína od Entos Pharmaceuticals
 • ChAdOx1 nCoV-19 od Oxfordské univerzity
 • INO-4800 od Inovio Pharmaceutical

Více informací: web WHO a Clininal Trials Arena

Ibuprofen a koronavirus

Objevily se informace o možném zhoršení symptomů COVID-19 při používání nesteroidních antiflogistik (převážně ibuprofenu). 

V současné době neexistují žádné vědecky doložené důkazy, že by ibuprofen zhoršoval průběh infekce COVID-19. Pokud se při onemocnění COVID-19 objeví horečka a bolesti (např. svalové), lékař nebo lékárník může doporučit různé možnosti léčby k úlevě od potíží. Mezi ty patří paracetamol nebo nesteroidní protizánětlivé léky, tedy právě i ibuprofen. Každá z těchto léčivých látek má svůj dobře známý bezpečnostní profil a liší se v některých přínosech i rizicích léčby.

Použití ibuprofenu v souladu s příbalovou informací tak i nadále představuje pro pacienta účinnou a bezpečnou léčbu horečky a bolesti.

Více najdete ve vyjádření Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Volba léku při nachlazení je vysoce individuální. Ibuprofen je kontraindikován u mnoha pacientů, například s vředovou chorobou nebo užívající léky na ředění krve. Jiné kontraindikace platí pro užívání paracetamolu (pacienti s jaterními potížemi, cirhózou, alkoholici aj.). Další kontraindikace mají léky s obsahem acetylosalicylové kyseliny nebo diklofenaku. O tom, jaký lék je pro vás vhodný, se prosím poraďte se svým lékařem či lékárníkem.

Zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/sireni-onemocneni-a-lecba/

Na základě nyní dostupných informací WHO neradí proti užívání ibuprofenu u pacientů s COVID-19. Neexistují žádná klinická data, která by dokazovala, že ibuprofen zhoršuje symptomy onemocnění.  

Dle článku z časopisu eCancer Medical Science nebyly nalezeny žádné publikované důkazy pro ani proti používání nesteroidních antiflogistik u pacientů s COVID-19.