Chronická onemocnění a oslabená imunita

Lidé s oslabenou imunitou, pacienti na imunosupresivní léčbě či lidé s některými chronickými onemocnění jsou v souvislosti s možností nákazy novým typem koronaviru vystaveni vyššímu riziku než zdraví lidé.

  1. Vyhýbejte se styku s nemocnými s jakýmkoliv respiračním onemocněním
  2. Vyhýbejte se místům, kde může být shromážděno větší množství lidí
  3. Pokud byly ve vašem okolí zjištěny případy koraviru, omezte společenské styky
  4. Snažte se nesahat si nemytýma rukama na tvář
  5. Pokud je to možné pracujte z domova
  6. Pokud je to možné, neužívejte veřejnou dopravu
  7. Odložte neakutní návštěvy lékaře, v případě potřeby jej kontaktuje telefonicky nebo e-mailem

Odkaz na stránku Ministerstva zdravotnictví s odkazy na jednotlivé pacientské organizace: https://koronavirus.mzcr.cz/informace-pro-pacienty-s-chronickym-onemocnenim-ci-oslabenou-imunitou/