Diabetes

Zvyšuje diabetes moje rizika?

  • Samotné onemocnění diabetem nezvyšuje riziko nákazy koronavirem.
  • Při onemocnění koronavirem lze však očekávat zhoršení a rozkolísání glykémií, podobně jako u jiných akutních horečnatých onemocnění. V důsledku dekompenzace diabetu se také organizmus může s infekcí hůře vypořádávat.
  • Procházíte-li akutním horečnatým onemocněním, měřte si často glykémii (minimálně 4-6x denně) nebo používejte kontinuální monitor glykémie a po poradě s lékařem upravujte svou léčbu (perorálními antidiabetiky či inzulínem) tak, aby byly glykémie bezpečně kompenzované i během nemoci.

Co mohu udělat v rámci preventivních opatření jako diabetik?

Kromě všeobecných preventivních opatření (mytí rukou, nedotýkejte se zbytečně obličeje, úst, předmětů ve veřejném prostoru či MHD, používejte rukavice, noste roušku, zbytečně necestujte) se snažte o co nejvyrovnanější glykémie. Nedostatečně kompenzovaný diabetes zvyšuje riziko těžšího průběhu jakéhokoliv akutního onemocnění. Ujistěte se, že máte doma dostatek léků, inzulinu, pomůcek k měření glykémie či materiálu k pumpě alespoň na 1-2 měsíce. Jezte pestrou stravu, nezvyšujte ani nesnižujte příjem jídla.

Osobní návštěvy diabetologa nahraďte telefonickými konzultacemi. Jejich podmínkou je umožnit Vašemu diabetologovi přístup k datům z kontinuálních monitorů, pump a glukometrů – proto si zajistěte funkční systém stahování dat z těchto zařízení.

Co dělat s diabetem při onemocnění

  • Pijte dostatečné množství tekutin.
  • Při horečce měřte pravidelně glykémii optimálně kontinuální monitorem glykémie, případně osobní glukometrem každé 2-4 hodiny.
  • Měřte pravidelně glykémie, při horečce každé 2-4 hodiny.
  • Při léčbě inzulínem a hyperglykémii nad 17 mmol/l změřte ketolátky (pouze pro diabetes 1. typu).
  • Glykémie bude pravděpodobně stoupat. (Pokud užíváte inzulin, bude stoupat i spotřeba inzulinu)
  • Při onemocnění je cílová glykémie 6-10 mmol/l, maximálně do 15 mmol/l.

Další informace v angličtině: https://www.diabetes.org/coronavirus-covid-19

Zdroj: https://www.ikem.cz/cs/caste-dotazy-diabetes-a-koronavirus/a-3788/
http://www.diadeti.cz/data2/coronavirus%20a%20diabetes%20letak%20detirodice%20a4pm_fináln%C3%AD%20verze.pdf
https://www.diab.cz/dokumenty/Diab_a_coronavirus.pdf