Paliativní péče

Pokud za vámi pravidelně dochází pečovatel/ka nebo zaměstnanec paliativního centra, je třeba během pandemie COVID-19 přijmout určitá opatření. V této nelehké situaci je péče o domácí pacienty značně omezena zejména kvůli ochraně vás, pacientů, a také kvůli ochraně vašich pečovatelů. Jedná se o tzv. distanční režim paliativní péče.

Váš pečovatel/ka za vámi během pandemie COVID-19 by měl/a přijít pouze v případech:

  • doplnění léčiv, materiálů, obsluhy přístrojů,
  • zhoršení stavu, které není řešitelné telefonickou podporou,
  • jednorázová návštěvy za účelem provedení např. odsátí výpotku a podobných úkonů.

Veškerý ostatní kontakt převeďte do telefonické formy. Roušku noste při každé návštěvě pečovatelky/pečovatele. Pokud roušku nemáte, požádejte o ni vašeho pečovatele / vaši pečovatelku. Jedná se o ochranu vaši a rovněž o ochranu vašich pečovatelů.

Může se tedy stát, že některé úkony, které jste zvyklí provádět společně s vaším pečovatelem / vaší pečovatelkou budete muset nyní zvládat sami, případně s dopomocí rodinných příslušníků. Na stránkách Diakonie českobratrské církve evangelické najdete užitečná videa přibližující běžné úkony pečovatelek.

Zvažte rozšíření telefonického kontaktu nejen s Vaším pečovatelem / Vaší pečovatelkou, ale i s psychosociálním pracovníkem či kaplanem.