Pobytová zařízení pro seniory

Šíření SARS-CoV-2 v kolektivních zařízeních pro seniory může být explozivní, se závažnými důsledky pro seniory, a to kvůli častějšímu výskytu těžkých až kritických forem onemocnění COVID-19 v této věkové kategorii, které mají nepříznivou prognózu. Vzhledem ke způsobu šíření SARS-CoV-2 se dá v domovech pro seniory a podobných zařízeních předpokládat hromadný výskyt těžkých forem infekce, a to v krátkém časovém období, což může může vést k rychlému vyčerpání kapacity akutní lůžkové péče ve spádových nemocnicích.

Symptomatologie infekce SARS-CoV-2 může být u seniorů, zejména v nejvyšších věkových kategorií (80 let a více) minimální či úplně chybět.

 • Nemusí být teplota – zejména při současné medikaci analgetiky a antirevmatiky. 
 • Ztráta čichu a chuti nemusí být výrazná, protože s věkem chuť a čich slábne.
 • Typické naopak jsou celkové a vzdálené příznaky – jakékoli zhoršení celkového psychického či tělesného stavu může poukazovat na nákazu SARS-CoV-2.

Režim klientů zařízení pro seniory

 • Všichni klienti pobytového zařízení musí být každodenně dotázáni k tomu účelu vyčleněným pracovníkem na přítomnost jakýchkoliv příznaků akutního respiračního, případně gastrointestinálního onemocnění (průjem, zvracení).
 • Měření teploty je vhodné, nemusí však být dostatečné.
 • Optimální je dotazování a měření teploty ráno a večer.
 • Zároveň je třeba klienty motivovat k aktivnímu sdělování nově zjištěných příznaků takového onemocnění.
 • Při podezření na akutní respirační nebo gastrointestinální infekci, je třeba zajistit oddělení klienta od ostatních osob podle možností daného zařízení, a to až do vyloučení infekce COVID-19.

Opatření prevence infekce COVID-19

 • Distanční režim
  • Pohyb klientů mimo pokoj, který obývají, je nutné omezit na minimum. Pokud to není možné, je třeba, aby mezi sebou dodržovali bezpečnou vzdálenost, která zabraňuje přenosu kapénkami (tj. 1,5 až 2 m)
  • Mimo pokoj je vhodné je používání ústenky, pokud je tolerována.
 • Hygiena rukou
 • Respirační etiketa
  • Při kýchání je nutné krytí nosu a úst rukávem v oblasti loketní jamky.
  • Ke smrkání používejte jednorázové kapesníky, které použití vyhoďte a následně přistupte k hygieně rukou.
  • Často větrejte.

Zdroje: http://szu.cz/uploads/Epidemiologie/Coronavirus/Socialni/COVID_seniori_doporuceni_SZU_3.4.2020.pdf
https://www.cggs.cz/customzone/files/specifika_pece_o__sars_cov_2_pozitivni_seniory.pdf?fbclid=IwAR1MGsf_Y0bTxcEdUmUHoybN_0ojFGKEw7ax8ppd0vP-czfuXj0a5VSLe-s