Vysoký krevní tlak

V současné době neexistují přesvědčivé důkazy, že by vysoký krevní tlak sám o sobě představoval zvýšené riziko infekce COVID-19. S přibývajícím věkem však samozřejmě stoupá riziko vzniku hypertenze a dalších s tím souvisejících kardiovaskulárních, plicních či jiných onemocnění.  Pacienti s hypertenzí by měli nadále při současné pandemii dodržovat protiepidemická opatření.

Co se antihypertenzní farmakologické léčby včetně podávání látek typu ACE-inhibitorů a AT1-blokátorů (sartany) týče, tak není přesvědčivě doloženo,  že by podávání některých z těchto látek zhoršovalo průběh infekce COVID-19. 

Zdroj: https://pacientskeorganizace.mzcr.cz/res/file/dokumenty/covid19—stanovisko-csh-covid-19_laicka-verejnost.docx